Virtual World Corona Junior Champion

Rok 2020 był bardzo dziwnym rokiem. Pandemia spowodowała odwołanie bardzo wielu wystaw, ale odbywały się wystawy wirtualne w różnych krajach. I tu również możemy się cieszyć z wielu sukcesów. Zdobyte tytuły na różnych wystawach pozwoliły naszej Chilli wywalczyć tytuł Virtual World Corona Junior Champion.
Cieszy nas fakt, że uroda naszej Chillki ujęła sędziów w wielu krajach i okazała się najpiękniejszą młodą przedstawicielką tej rasy w wystawach wirtualnych.